INFORMACIÓN LEGAL DE LOS PRODUCTOS

Murano Patrimonio FI

Sigma Selección Retorno Absoluto FI

Bedinver Internacional Sicav S.A

Cokefin 99 Sicav S.A.

Gloval Procesos Bolsa Sicav S.A.

Bora Capital Sicav, S.A.

Martus Capital Sicav S.A.

Sakaki Investment Sicav S.A.

Sanzcor Inversiones Sicav S.A.

Debarán de Valores Mobiliarios Sicav S.A.

Berparla Inversiones Sicav S.A.

Inversiones Deva Sicav S.A.

Linnex Capital Sicav